balet z mamą


Katarzyna Suchcicka
Pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Kształcenie Muzyczno-Ruchowe. Wieloletni pracownik Działu Edukacji Opery Bałtyckiej w Gdańsku, gdzie w roku 2004 wspólnie z Agnieszką Janurą stworzyły zajęcia baletowe dla dzieci i młodzieży, które do dziś kontynuowane są w Szkole tańca Artistic. Umiejętności z zakresu tańca klasycznego i współczesnego doskonaliła podczas warsztatów w Operze Bałtyckiej, a także w Dance Ireland w Dublinie. Specjalizuje się w rytmice prowadzonej metodą Carla Orffa oraz choreoterapii.