Artistic - integrujemy środowiska taneczne.
promujemy taniec jako sztukę oraz wyraz artystyczny.